top of page
210205_Klooster_fotos_122.jpg
210205_Klooster_fotos_128.jpg
210205_Klooster_fotos_113.jpg
210205_Klooster_fotos_152.jpg

PATERSKERK
ROOSENDAAL

In de periode nov 22 – maart ’23 hebben we een studie uitgevoerd naar de gebruiksmogelijkheden van de Paterskerk en naastgelegen kloostergebouw in Roosendaal. In samenwerking met de Parochie hebben we gekeken hoe een kleinere opzet van religieus gebruik samen kan gaan met andere maatschappelijke functies. De kerk is een rijksmonument en het naastgelegen klooster een gemeentelijk monument. Een businesscase om de steeds hoger worden de lasten van beheer te kunnen compenseren met neven inkomsten of zelfs verkoop van onderdelen was onderwerp van het onderzoek. Deze studie is gedaan in samenwerking met Buro BEB, afbeeldingen door Buro BEB.

bottom of page