top of page
Afbeelding 2
Afbeelding 1.PNG

INSPIRERENDE
PROJECTEN

Een inspirerende manier van de herontwikkeling van een kerkgebouw vinden we in dit project van BuroBEB. Toen een nieuw plan opgesteld moest worden voor de leegstaande kerk en haar omliggende gronden is er besloten om het gebouw niet af te breken, maar het gebouw in haar waarde te laten en de ruimtelijke kenmerken zelfs te versterken. Er is gekozen om een zestiental woningen te realiseren in het voormalig kerkgebouw en een nader te bepalen set aan woningen in de omliggende tuinen. Hier liggen ook de plannen om ouderenwoningen te realiseren, welke zich kenmerken door toegankelijkheid, het samenbrengen van de bewoners, en zorgzaam samenleven.

 

Het interessante van dit project is hoe er omgegaan wordt met het kerkgebouw zelf. Door een snede in het zadeldak uit te voeren, worden er meerdere open buitenruimtes gerealiseerd welke veel licht de kerk in laten vallen.

Alle afbeeldingen zijn van BuroBEB.

Deze website is nog jong! In de komende tijd zullen hier meer projecten aan worden toegevoegd.

bottom of page